freestyle         FreeStyle Ju-Jutsu is een combinatie van verschillende gevechts- en zelfverdedigingssporten, met als fundament de klassieke ju-jutsu. De technieken die we gebruiken zijn zuiver defensief en mogen alleen gebruikt worden voor zelfverdediging. Door de defensieve eigenschappen van onze stijl, lenen de technieken zich niet voor enige vorm van competitie. Niettegenstaande men leert aan te vallen, zal men dit enkel zien als bijkomende informatie en zal men dit enkel toepassen om de technieken te kunnen aanleren. FreeStyle Ju-Jutsu kan men veilig leren daar de technieken géén blijvende kwetsuren toebrengen aan de belager. Men wordt geacht niet te leren hoe men iemand kan kwetsen, maar wel hoe men iemand onder controle kan houden zonder hem te kwetsen. Het Japanse woord "Ju" kan vertaald worden als, vriendelijk, zacht liefde, toegeeflijkheid en buigzaamheid. Onze studenten leren zich inschikkelijk en buigzaam te gedragen tegenover zijn belager. Reeds van in de beginfase wordt verwacht dat de student zijn fysieke kracht opgeeft wat automatisch moet leiden tot een ongedwongen soepelheid en relaxte houding tegenover de aanvaller. Indien een student tijdens het uitvoeren van de technieken gebruik maakt van zijn kracht, kan hij onmogelijk deze techniek juist uitvoeren.
Men hoeft echt niet sterk te zijn om de aangeleerde technieken effectief te gebruiken. Door het feit dat enkel gebruik gemaakt wordt van natuurlijke lichaamsbewegingen die geen extra training vragen, kunnen de technieken door iedereen gemakkelijk en snel geleerd worden. Als basis gebruiken we technieken die echter speciaal zijn ontworpen om personen in de gelegenheid te stellen zich te verdedigen zonder de aanvaller blijvende letsels tot te dienen. Voor meer info betreffende het programma, de clubwerking, gordelverdeling, uurrooster, lidgelden,… kan u terecht bij een van onze bestuursleden.